منابع آزمون دکتری حقوق

منابع آزمون دکتری حقوق | خصوصی | جزا | عمومی | بین الملل | سراسری | آزاد

منابع آزمون دکتری حقوق

منابع آزمون دکتری حقوق | خصوصی | جزا | عمومی | بین الملل | سراسری | آزاد

منابع آزمون دکتری حقوق

منابع آزمون دکتری حقوق | منابع ازمون دکتری حقوق | منابع کنکور دکتری حقوق | خصوصی | جزا | عمومی | بین الملل | سراسری | آزاد | منابع آزمون دکترا حقوق | منابع آزمون دکترای حقوق | حقوق عمومی | حقوق خصوصی | حقوق جزا | حقوق جرم شناسی | دانشگاه | سنجش امیرکبیر | کنکور حقوق | آزمون حقوق | بسته آموزشی دکتری حقوق | پکیج دکتری حقوق | قبولی در آزمون دکتری حقوق | قبولی در کنکور دکتری حقوق

  • ۰
  • ۰

بودجه بندی آزمون آزمایشی دکتری سراسری حقوق کد 2105

جدول ذیل، بودجه بندی مباحث و سرفصل های آزمون آزمایشی رشته دکتری سراسری حقوق را نشان می دهد

برای آمادگی کنکور دکتری سراسری رشته حقوق ، 4 مرحله آزمون آزمایشی برگزار می شود


منابع آزمون دکتری حقوق


جهت ثبت نام و خرید بسته آموزشی و شرکت در آزمون آزمایشی دکتری حقوق و استفاده از منابع آزمون دکتری حقوق سنجش امیرکبیر به سایت سنجش امیرکبیر به نشانی www.sanjeshEamirkabir.com مراجعه نمایید یا با تلفن 44031690 تماس بگیرید.مباحث بودجه بندی آزمون آزمایشی رشته دکتری دانشگاه سراسری

حقوق کد 2105

درس

 

آزمون اول (50% اول سرفصل)

دروس عمومی زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی دکتری حقوق مرحله اول آزمون آزمایشی:

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

زبان انگلیسی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

استعداد تحصیلی

دروس تخصصی پایه دکتری حقوق مرحله اول آزمون آزمایشی:

کتاب قضا- کتاب شهادت- کتاب وقف- کتاب عطیه- تجارت- کتاب دین- کتاب رهن- کتاب حجر- کتاب ضمان

کتاب حواله- کتاب کفالت- کتاب صلح- کتاب شرکت- کتاب مضاربه- کتاب ودیعه- کتاب عاریه

متون و اصول فقه

 

اساسی: کلیات حقوق اساسی: ویژگی های حقوق اساسی- قانون اساسی (Constitution)- دولت

کشور و اشکال آن- رژیم های سیاسی- کلیات حقوق اساسی: حقوق فردی و آزادی های عمومی

تفکیک قوا- انتخابات

مدنی: اشخاص و محجورین- اموال و مالکیت- اعمال حقوقی (قرارداد و ایقاع)- (وقایع حقوقی)

 

حقوق اساسی و مدنی

 

 

جزا: کلیات- جرم و عناصر تشکیل دهنده آن- مجرم (فاعل، شریک و معاون)

شرایط مسولیت کیفری- موانع مسئولیت کیفری

بین‌الملل: تعریف حقوق بین الملل و مبانی آن- تاریخ تحول حقوق بین الملل-

ماهیت حقوق بین الملل- منابع حقوق بین الملل- تابعین حقوق بین‌الملل

 

حقوق جزا و بین‌الملل

 

 

آزمون دوم (50% دوم سرفصل)

دروس عمومی زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی دکتری حقوق مرحله دوم آزمون آزمایشی:

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان انگلیسی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

استعداد تحصیلی

دروس تخصصی پایه دکتری حقوق مرحله دوم آزمون آزمایشی:

کتاب مزارعه- کتاب مساقات- کتاب اجاره- کتاب وکالت- کتاب شفعه- کتاب جعاله

کتاب وصایا- کتاب نکاح- طلاق- کتاب خلع و مبارات- کتاب اقرار- کتاب غصب- کتاب لقطه

کتاب میراث- کتاب حدود- کتاب قصاص- کتاب دیات

 

متون و اصول فقه

 

اساسی: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت و رهبری- قوه مقننه- حقوق اساسی

جمهوری اسلامی ایران: قوه مجریه- قوه قضائیه- نهادهای اساسی خاص

مدنی: نکاح- عقود معین- شرکت – ودیعه – وکالت – ضمان – مضاربه- ارث – اخذ به شفعه – وصیت

 

حقوق اساسی و مدنی

 

جزا: مجازات ها و انواع آن- مجازات های جایگزین- کیفیات مخففه و مشدده-

تعویق صدور حکم- تعلیق صدور حکم- آزادی مشروط- عوامل سقوط مجازات ها-

ادله اثبات در امور کیفری- مجازات‌ها- حدود- قصاص

بین‌الملل: حقوق دریاها و آبراهه‌ای بین المللی- حقوق بین الملل هوایی و فضایی- حقوق دیپلماتیک و کنسولی-

سئولیت بین المللی- حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی- جنگ و توسل به زور در حقوق بین الملل

 

 

حقوق جزا و بین‌الملل

 

 

آزمون سوم (جامع اول)

آزمون جامع اول: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول و دوم

آزمون چهارم (جامع دوم)

آزمون جامع دوم: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول و دوم